Zamenhoftago

La Kantabra Esperanto-Asocio festis la Tagon de la Esperanta Libro (Zamenhoftagon) la 16an de Decembro en restoracio de Santandero. Ĉeestis 18 homoj. Oni parolis pri la venonta Hispana Kongreso kaj pri la estinta HEK, okazinta en Sevilo, al kiu kelkaj membroj de KanteA ankaŭ partoprenis.

La Prezidantoj de UEA kaj KantEA

Duncan Chartes, Prezidanto de UEA (Universala Esperanto-Asocio) kaj Rafael Moncalián, Prezidanto de KantEA (Kantabra Esperanto-Asocio) dum mallonga neformala rekonto, en la Hispana Esperanto-Kongreso okazinta en Sevilo de la 12a ĝis la 15a de oktobro 2023.

Ĝenerala Kunsido – 2023

Sekretario

La vendredon, 10an de februaro, je la 20:00 horo, okazis la Ĝenerala Kunsido de la Kantabra Esperanto-Asocio (KantEA).

Inter la diversaj aferoj traktitaj estis la elekto de nova Estraro, kies nova konsisto estas jena:

Prezidanto: Rafael Moncalián García

Sekretario: Pedro Ullate López

Kasisto: Miguel Gutiérrez Adúriz

Voĉdonanto: Rosa Santiago Mancebo

Voĉdonanto: María Carmen Blanco Peña

Kiel en la antaŭaj jaroj, fine de la kunsido, la partoprenantoj ĝuis marcipanan krokodilon.

Zamenhoftago

La Kantabra Esperanto-Asocio festis la Tagon de la Esperanta Libro (Zamenhoftagon) la 17an de Decembro en restoracio de la ĉefurbo. Ĉeestis 20 homoj. Oni parolis pri la ĉijara Hispana Kongreso okazinta en Comillas kaj pri la estontaj HEK, okazonta en Sevilo, kaj UK, okazonta en Torino (Italio).

Nunaj poetoj el Kantabrio

Luis Alberto Salcines prezentas la programeron “Poetas actuales de Cantabria” (Nunaj poetoj el Kantabrio) en la 80a Hispana Kongreso de Esperanto, okazinta en Comillas de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo de 2022.

Nunaj poetoj el Kantabrio

Miguel Ibáñez, Yolanda Soler Onís, Marcos Díez, Ángel Sopeña, Ana García Negrete, Fernando Abascal, Adela Sainz Abascal kaj Juan Antonio González Fuentes estas la kantabraj poetoj, elektitaj de Luis Alberto Salcines, kiuj partoprenis en renkontiĝo, virtuala pro la cirkonstancoj,, en la 80a Hispana Esperanto-Kongreso, okazinta en Comillas de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo de 2022. Ana Manero kaj Miguel Fernandez deklamis la poemojn en Esperanto.

Norda Vento

Jen “Norda Vento” (Viento del Norte), en tre speciala versio kantita de Feri Floro. Ĝi estas la duonoficiala himno de Kantabrio (Cantabria), la subŝtato de Hispanio en kiu okazis la 80a Hispana Kongreso de Esperanto, de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo de 2022. La kanto estis prezentita en la inaŭguro, kiun ĉeestis la Urbestrino de Comillas, María Teresa Noceda. La kanton verkis Nando kaj Sergio Agüeros, kaj ĝin tradukis Liven Dek.

Konsisto de LKK de la 80a Hispana Esperanto-Kongreso

Post dujara pandemia periodo, plena de malfacilaĵoj kaj diverspecaj ŝanĝiĝoj, instituciaj kaj personaj, la Loka Kongresa Komitato de la 80a Hispana Kongreso de Esperanto ricevis jenan novan konsiston:

Prezidanto Miguel Gutiérrez Adúriz

Sekretario: Pedro Ullate López

Kasisto: Guadalupe Barcina Amézaga

Rilatoj kun institucioj: Carlos Cordero Huecas

Membro: Rafael Moncalián García

Membro: Rosa Santiago Mancebo

Membro: María Carmen Blanco Peña

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA ZAMENHOFA TAGO, 15 DECEMBRO 2021: INTERKOMPRENIĜO KAJ KONFIDO

Ĉiun 15-an de decembro ni festas la naskiĝtagon de L. L. Zamenhof, la iniciatinto de Esperanto. Ni festas ne nur lian rolon en la ekapero de tiu internacia lingvo, sed precipe liajn homamajn principojn. Per liaj streboj, krom la plej disvastiĝinta internacia planlingvo, Esperanto estas ankaŭ klopodo por kompreniĝo inter homoj el diversaj kulturoj.

La mondo trapasas krizon de malkonfido. Tutmondaj multdimensiaj krizoj subfosas nian kapablon unuiĝi por solvi komunajn problemojn. Tamen ĝuste alfronte al krizoj ni devas memori, ke ni estas unu sola homaro, ke ni estas egalaj en digno kaj rajto. Ni devas alproksimiĝi kaj rekoni unu la aliajn, kaj helpos por tio konscia atento al lingvoj, al la kultura diverseco kaj al tiuj aliroj, kiujn ni elektas por komuniki unuj kun la aliaj.

La alvoko de la Ĝenerala Sekretario de UN António Guterres pri nova multflankismo en la raporto Nia Komuna Tagordo estas alvoko por konfido, legitimo kaj realigo. Tio eblas nur per kunlaboro de ĉiuj. Necesas konstrui daŭripovajn, inkluzivajn sociojn kaj ekonomiojn, bazitajn je homaj rajtoj kaj homa digno por ĉiuj. Tio sendube tuŝas laboron pri internacia inkluzivemo, kreante pontojn inter grupoj izolitaj de lingvaj baroj kaj konscion pri nia komuna tutmondeco.

Tutmonda civitaneco, homaj rajtoj, interkultura dialogo kaj solidareco estas bazoj por revigligi kaj refirmigi multflankismon. Tamen ĉio komencas per interkompreniĝo kreanta konfidon. En tiu senco ni utiligas Esperanton kiel vojon al kunlaboro, al konstruado de konsentoj, al internacia kompreniĝo, al komunikado inter homoj kaj popoloj kaj kiel ilon por paco.

En la unua Universala Kongreso de Esperanto, en 1905, Zamenhof salutis la grandan tutmondan homan familión kaj invitis ĉiujn al nova komenciĝinta estonteco. Tiam li diris: “…en nia kunveno ne ekzistas nacioj fortaj kaj malfortaj, privilegiitaj kaj senprivilegiaj, neniu humiliĝas, neniu sin ĝenas; ni ĉiuj staras sur fundamento neŭtrala, ni ĉiuj estas plene egalrajtaj; ni ĉiuj sentas nin kiel membroj de unu nacio, kiel membroj de unu familio”. En 2021, la Internacia Jaro de Paco kaj Konfido, tiuj vortoj restas daŭre aktualaj kaj reprezentas la plej homan flankon de la laboroj de nia Asocio.

En memoro al Zamenhof kaj lia revo pri tutmonda unuiĝo, Universala Esperanto-Asocio fieras pri siaj rilatoj kun UN, Unesko kaj aliaj internaciaj organizaĵoj. Kun-respondeco, esenco de multflankismo, estas la principo, sur kiu ni konstruas pli bonan mondon por ĉiuj.