Kantabrio gastigos la 80an HEK en 2022

La 31an de januaro, la Loka Kongresa Komitato, kune kun la Prezidanto de KantEA, bit-kunvenis por fari definitivan decidon rilate al la 79a Hispana Kongreso, kiu devus okazi ĉi-jare, fine de marto, en Comillas.

Kiel rezulto de la kunsido, la LKK decidis proponi al Hispana Esperanto-Federacio la okazigon de la 80a Hispana Kongreso de Esperanto en 2022, en Comillas, en la sama kongresejo kaj en la samaj datoj, en kiuj ĝi estus devinta okazi pasintjare.

Tiel, post la interkonsento de la  HEF-estraro, la kantabra LKK kaj la loka urbestraro de Comillas, oni jam povas anonci ke la 80a Hispana Esperanto-Kongreso okazos en Comillas, de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo, en la jaro 2022.

La LKK provos ne nur konservi la tutan kongresan kaj postkongresan strukturon jam ekzistantan, kiel bazon por la kongreso okazonta en  2022, sed ankaŭ konsideras validajn ĉiujn aliĝojn ĝis nun faritajn.

Pedro Ullate López
Sekretario de la 80a HEK