La Prezidantoj de UEA kaj KantEA

Duncan Chartes, Prezidanto de UEA (Universala Esperanto-Asocio) kaj Rafael Moncalián, Prezidanto de KantEA (Kantabra Esperanto-Asocio) dum mallonga neformala rekonto, en la Hispana Esperanto-Kongreso okazinta en Sevilo de la 12a ĝis la 15a de oktobro 2023.

Nunaj poetoj el Kantabrio

Luis Alberto Salcines prezentas la programeron “Poetas actuales de Cantabria” (Nunaj poetoj el Kantabrio) en la 80a Hispana Kongreso de Esperanto, okazinta en Comillas de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo de 2022.

Nunaj poetoj el Kantabrio

Miguel Ibáñez, Yolanda Soler Onís, Marcos Díez, Ángel Sopeña, Ana García Negrete, Fernando Abascal, Adela Sainz Abascal kaj Juan Antonio González Fuentes estas la kantabraj poetoj, elektitaj de Luis Alberto Salcines, kiuj partoprenis en renkontiĝo, virtuala pro la cirkonstancoj,, en la 80a Hispana Esperanto-Kongreso, okazinta en Comillas de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo de 2022. Ana Manero kaj Miguel Fernandez deklamis la poemojn en Esperanto.

Norda Vento

Jen “Norda Vento” (Viento del Norte), en tre speciala versio kantita de Feri Floro. Ĝi estas la duonoficiala himno de Kantabrio (Cantabria), la subŝtato de Hispanio en kiu okazis la 80a Hispana Kongreso de Esperanto, de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo de 2022. La kanto estis prezentita en la inaŭguro, kiun ĉeestis la Urbestrino de Comillas, María Teresa Noceda. La kanton verkis Nando kaj Sergio Agüeros, kaj ĝin tradukis Liven Dek.

Konsisto de LKK de la 80a Hispana Esperanto-Kongreso

Post dujara pandemia periodo, plena de malfacilaĵoj kaj diverspecaj ŝanĝiĝoj, instituciaj kaj personaj, la Loka Kongresa Komitato de la 80a Hispana Kongreso de Esperanto ricevis jenan novan konsiston:

Prezidanto Miguel Gutiérrez Adúriz

Sekretario: Pedro Ullate López

Kasisto: Guadalupe Barcina Amézaga

Rilatoj kun institucioj: Carlos Cordero Huecas

Membro: Rafael Moncalián García

Membro: Rosa Santiago Mancebo

Membro: María Carmen Blanco Peña

Kantabrio gastigos la 80an HEK en 2022

La 31an de januaro, la Loka Kongresa Komitato, kune kun la Prezidanto de KantEA, bit-kunvenis por fari definitivan decidon rilate al la 79a Hispana Kongreso, kiu devus okazi ĉi-jare, fine de marto, en Comillas.

Kiel rezulto de la kunsido, la LKK decidis proponi al Hispana Esperanto-Federacio la okazigon de la 80a Hispana Kongreso de Esperanto en 2022, en Comillas, en la sama kongresejo kaj en la samaj datoj, en kiuj ĝi estus devinta okazi pasintjare.

Tiel, post la interkonsento de la  HEF-estraro, la kantabra LKK kaj la loka urbestraro de Comillas, oni jam povas anonci ke la 80a Hispana Esperanto-Kongreso okazos en Comillas, de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo, en la jaro 2022.

La LKK provos ne nur konservi la tutan kongresan kaj postkongresan strukturon jam ekzistantan, kiel bazon por la kongreso okazonta en  2022, sed ankaŭ konsideras validajn ĉiujn aliĝojn ĝis nun faritajn.

Pedro Ullate López
Sekretario de la 80a HEK

La 79a Hispana Kongreso de Esperanto estas denove prokrastita

Laŭ la nova decido de la LKK, la kongreso okazos de la 30a de aprilo ĝis la 4a de majo, 2021.

La estraro de Hispana Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato de la 79a Hispana Kongreso de Esperanto, konsiderante la zorgojn rilate al la epidemio de kronviruso Kovim-19 kaj la rekomendojn de la ŝtataj kaj internaciaj aŭtoritatoj, decidis PROKRASTI la okazigon de la kongreso.

Post interkonsento kun la loka urbestraro de Comillas, ni decidis ke la kongreso okazos venontjare en la sama tempo de la 30a de aprilo ĝis la 4a de majo.

La LKK provos konservi la tutan kongresan kaj postkongresan programon jam anoncitajn. Pri eventualaj modifoj aŭ anstataŭigoj oni informos dum venontaj monatoj.

La LKK konsideras validajn ĉiujn aliĝojn ĝis nun faritajn.

Se iu aliĝinto antaŭvidas jam nun sian neeblon partopreni la kongreson en la novaj datoj, bonvolu informi nin. Oni konsciu ke la LKK decidis unujaran prokraston, por havi la plenan certecon ke tiam ĉiuj cirkonstancoj estos favoraj por multhomaj aranĝoj.

La LKK redonos sian aliĝkotizon al ĉiu, kiu ĝin petos. Same ni redonos la pagojn faritajn por la rezervo de ekskursoj.

Bedaŭrinde, la LKK ne povos redoni aliajn kostojn (pri vojaĝoj, loĝigo, k.s.) kiujn la partoprenontoj jam elspezis. Tamen ekzistas la ebleco ŝanĝi la datojn de loĝado en la samaj hoteloj.

Hispana Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato daŭre informos pri la evoluo de la kongreso per siaj retejoj, sociaj retoj kaj aliaj komunikoj. Ĉiun demandon oni plu povas sendi al la adreso de la LKK kongreso@esperanto.es.

HEF kaj la LKK bedaŭras la ĝenojn okazigitajn pro la decido kaj esperas vian komprenemon. Ni deziras bonan sanon al ĉiuj niaj amikoj en la tuta mondo, kaj esperas renkonti vin fine de aprilo de 2021 en Comillas.

Pedro Ullate López

Sekretario de la LKK de la 79a Hispana Esperanto-Kongreso

Komuniko pri prokrasto de la 79a Hispana Kongreso de Esperanto

KOMUNIKO DE HEF: LA 79a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO ESTAS PROKRASTITA ĜIS OKTOBRO

La estraro de Hispana Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato de la 79a Hispana Kongreso de Esperanto, antaŭvidita por la 30a de aprilo ĝis 4a de majo en Comillas (Kantabrio), konsiderante la zorgojn rilate al la epidemio de kronviruso Covid-19 kaj la rekomendojn de la ŝtataj kaj internaciaj aŭtoritatoj, volas informi ke la kongreso ne okazos en la menciitaj datoj kaj estas prokrastita.

Post interkonsento kun la loka urbestraro, kaj esperante ke la situacio pliboniĝos en la venontaj monatoj, ni decidis ke la kongreso okazos inter la 9a kaj 13a de oktobro 2020, profitante ke la 12a de oktobro estas festa tago en Hispanio.

La tuta kongresa programo estas translokigita al tiuj datoj, kun simila strukturo al tiu jam anoncita. Tamen, ni ne povas konfirmi nun la okazigon de ĉiuj anoncitaj programeroj, kaj estas antaŭvideble ke iuj estos modifitaj aŭ anstataŭigitaj; pri tio ni informos dum venontaj monatoj. Ni nun pristudas ĉu eblos okazigi la anoncitan postkongresan ekskurson, pri kio ni prenos decidon nur post kelkaj semajnoj.

La homoj jam aliĝintaj ricevos tuj informojn pri la proceduro rilate al kotizoj kaj similaj aferoj. Kiel baza decido, ni povas jam informi ke oni redonos la pagitan kotizon al tiuj, kiuj jam certas ke ili ne povos ĉeesti en oktobro.

Hispana Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato daŭre informos pri la evoluo de la kongreso per siaj retejoj, sociaj retoj kaj aliaj komunikoj. Ĉiun demandon oni plu povas sendi al la adreso de la LKK kongreso@esperanto.es.

HEF bedaŭras la ĝenojn okazigitajn pro la decido kaj esperas vian komprenemon. Ni deziras bonan sanon al ĉiuj niaj amikoj en la tuta mondo, kaj esperas renkonti vin en oktobro en Comillas.

Hispana Esperanto-Federacio, 15a de marto 2020