Konsisto de LKK de la 80a Hispana Esperanto-Kongreso

Post dujara pandemia periodo, plena de malfacilaĵoj kaj diverspecaj ŝanĝiĝoj, instituciaj kaj personaj, la Loka Kongresa Komitato de la 80a Hispana Kongreso de Esperanto ricevis jenan novan konsiston:

Prezidanto Miguel Gutiérrez Adúriz

Sekretario: Pedro Ullate López

Kasisto: Guadalupe Barcina Amézaga

Rilatoj kun institucioj: Carlos Cordero Huecas

Membro: Rafael Moncalián García

Membro: Rosa Santiago Mancebo

Membro: María Carmen Blanco Peña